მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

სიახლე

სამინისტროში სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა გაიმართა

2017-12-20 11:24:00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ, 2017-2018 წლების, სახელმწიფო სტრატეგიის…