მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

სიახლე

საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოვლინდა

2018-05-18 17:05:00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ „საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ პროგრამის განსახორციელებლად…