საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი

   
ირაკლი დიხამინჯია

დეპარტამენტის უფროსი
 
     
     
   


ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი
 
   
ნინო მენთეშაშვილი
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი