საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

მიგრაციის რეპატრიაციის და ლტოლვილთა დეპარტამენტი

 
ირაკლი კოკაია

დეპარტამენტის უფროსი

 
 
ნინო მესხი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
     
   
ირაკლი ლომიძე

მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსის
 
   
რუსუდან ასათიანი

მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის მიგრაციისა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსის

     
     
 
 

გიორგი აბრამიშვილი

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების უფროსი
     
   
ნიკოლოზ მაჭავარიანი

თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის უფროსი

 

 
თამთა ზაალიშვილი

ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგების განყოფილების უფროსი
 
 
ია პოზოვი

სტატუსის დადგენის განყოფილების უფროსი
     

 


ნიკოლოზ მაჭავარიანი

თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის უფროსი