საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

 


საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საქმიანობა >>>


 

 

 
თამარ ბასილია
დეპარტამენტის უფროსი
 
   
     
   


 
   


     
   


   

 

X
დეპარტამენტის უფროსი თამარ ბასილია
თამარ ბასილია