მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანო

 
თამაზ გვიმრაძე
უფროსი                                        
 
   
ცარო ყაზახაშვილი

უფროსის მოადგილე