საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტი

 

 
კონსტანტინე რაზმაძე

ეკომიგრანტთა საკითხების
დეპარტამენტის უფროსი

     
 
დავით კაიკაციშვილი

რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

 
დიმიტრი გაფრინდაშვილი

განსახლებისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

 

X