საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ლეგალიზაცია

 

 

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია!