მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ლტოლვილთა სტატისტიკა

ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ასაკობრივი სტატისტიკა 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით

სქესი 0-დან 4 წლამდე 5-დან 11 წლამდე 12-დან 17 წლამდე 18-დან 59 წლამდე 60 წლის ზემოთ ჯამი
კაცი 8 27 47 103 6 191
ქალი 9 14 43 98 2 166
357
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობა ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით

რეგიონი რაიონი რაოდენობა
აჭარა ბათუმი 1
იმერეთი ქუთაისი 2
კახეთი ახმეტა 261
ქვემო ქართლი გარდაბანი 23
თბილისი თბილისი 65
სამცხე-ჯავახეთი ვალე 2
სამეგრელო ზუგდიდი 3
357