საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

   
დალი გოგოლაძე

დეპარტამენტის უფროსი
 
 
მარინა მათიაშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე